Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

Informacja dot. dyżurów doradców Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego oraz wniosków o dopłaty

Informacja dot. dyżurów doradców Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego oraz wniosków o dopłaty

26/02/2018

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Nowym Sączu informuje, że pracownicy Zespołu  pełnią dyżury w Urzędzie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w poniedziałki w godzinach 8:00-14:00 w pokoju numer 7 (parter).

Jednocześnie przypomina się Rolnikom, że od 2018 r. zmianie uległy zasady ubiegania się o dopłaty bezpośrednie. Wnioski składane będą w formie elektronicznej. Służy do tego aplikacja eWniosekPlus dostępna od 15 marca na stronie www.arimr.gov.pl.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa służyć będzie pomocą techniczną, przeprowadzi też w gminach szkolenia z obsługi aplikacji. Od 15 marca w siedzibach ARiMR dostępne będą stanowiska internetowe, przy których rolnicy będą mogli z pomocą pracowników skorzystać z aplikacji eWniosekPlus.

Pomocą będą też służyć instytucje i organizacje rolnicze, w tym Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

2. W tym roku zamiast wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich możliwe będzie złożenie oświadczenia, w którym rolnik potwierdzi brak zmian w porównaniu z wnioskiem z roku 2017. Formularz Oświadczenia dostępny będzie na stronie internetowej www.arimr.gov.pl

Termin składania oświadczeń wyznaczono od 15 lutego do 14 marca 2018 r.

Z takiego rozwiązania będzie mógł skorzystać rolnik, w którego gospodarstwie powierzchnia gruntów ornych wynosiła mniej niż 10 ha i ubiegał się w 2017 roku o:

  • jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową lub
  • płatność do owiec i kóz lub
  • płatność niezwiązaną do tytoniu lub
  • wypłatę pomocy na zalesienie lub
  • przyznanie płatności ONW lub przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej.

Informacje dotyczące eWniosku i Oświadczenia można uzyskać:

  • w Punktach Informacyjnych w Biurach Powiatowych ARiMR
  • na stronie internetowej www.arimr.gov.pl
  • pod bezpłatnym numerem infolinii 800 380 084

 

Do pobrania:

Wypełnione oświadczenie należy złożyć u Doradcy lub w siedzibie ARiMR dla Powiatu Nowosądeckiego (ul. Kraszewskiego 44, 33-300 Nowy Sącz).