Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

Będzie nowoczesne przedszkole i żłobek na Czerczu

Będzie nowoczesne przedszkole i żłobek na Czerczu

23/02/2018

W Piwnicznej-Zdroju, w miejscu, w którym aktualnie znajduje się Ośrodek Wypoczynkowy CZERCZ, wybudowane zostanie nowoczesne przedszkole i żłobek. W budynku prowadzone będą zajęcia dla 200 dzieci w siedmiu oddziałach przedszkolnych i jednym żłobku przez cały rok szkolny.

Całość zostanie zrealizowana w ramach projektu pn. "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektór zlokalizowanych w Piwnicznej-Zdroju na działce nr 2331/20, na potrzeby przedszkola i żłobka" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych.

Kwota dofinansowania wynosi 9 806 416,88 zł.
Wkład własny Gminy: ok. 3 200 000,00 zł.

Więcej o projekcie można znaleźć na stronie:
http://piwniczna.pl/files/UMiG-Piwniczna-Zdroj-/Przedszkole informacja.pdf