Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

Informacja Burmistrza dot. wywieszenia wykazu nieruchomości

Informacja Burmistrza dot. wywieszenia wykazu nieruchomości

12/02/2018

BURMISTRZ   MIASTA  I  GMINY  PIWNICZNA -   ZDRÓJ

Informuje, że w dniu 12 lutego 2018 r. na okres 21 dni, na  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój wywieszone zostaną wykazy nieruchomości, stanowiących własność Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, przeznaczonych do:

1. Wydzierżawienia:

  • części działek ewid.nr 144 i 103  w Zubrzyku gm. Piwniczna-Zdrój,
  • część działki ewid.nr 2139/30 w Piwnicznej-Zdroju

2. sprzedaży w trybie bezprzetargowym;

  • działki ewidencyjne  nr 305/2 i 305/3 położone w Głębokiem gm. Piwniczna-Zdrój .