Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

Informacja Wojewody Małopolskiego ws. stref ochronnych ujęć wody

Informacja Wojewody Małopolskiego ws. stref ochronnych ujęć wody

09/02/2018

Wojewoda Małopolski informuje, że w związku ze zmianą przepisów dotyczących stanu prawnego stref ochronnych ujęć wodnych (zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) strefę ochronną obejmującą:

  1. wyłącznie teren ochrony bezpośredniej ustanawia w drodze decyzji właściwi Zarząd Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
  2. teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej ustanawia wojewoda w drodze aktu prawa miejscowego.

Do pobrania: