Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

Od 2018 r. wniosek o dopłaty tylko przez internet

Od 2018 r. wniosek o dopłaty tylko przez internet

17/01/2018

1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że od 2018 r. zmianie uległy zasady ubiegania się o dopłaty bezpośrednie. Wnioski składane będą w formie elektronicznej. Służy do tego aplikacja eWniosekPlus dostępna od 15 marca na stronie www.arimr.gov.pl.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa służyć będzie pomocą techniczną, przeprowadzi też w gminach szkolenia z obsługi aplikacji. Od 15 marca w siedzibach ARiMR dostępne będą stanowiska internetowe, przy których rolnicy będą mogli z pomocą pracowników skorzystać z aplikacji eWniosekPlus.

Pomocą będą też służyć instytucje i organizacje rolnicze, w tym Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

2. W tym roku zamiast wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich możliwe będzie złożenie oświadczenia, w którym rolnik potwierdzi brak zmian w porównaniu z wnioskiem z roku 2017. Formularz Oświadczenia dostępny będzie na stronie internetowej www.arimr.gov.pl

Termin składania oświadczeń wyznaczono od 15 lutego do 14 marca 2018 r.

Z takiego rozwiązania będzie mógł skorzystać rolnik, w którego gospodarstwie powierzchnia gruntów ornych wynosiła mniej niż 10 ha i ubiegał się w 2017 roku o:

  • jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową lub
  • płatność do owiec i kóz lub
  • płatność niezwiązaną do tytoniu lub
  • wypłatę pomocy na zalesienie lub
  • przyznanie płatności ONW lub przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej.

Informacje dotyczące eWniosku i Oświadczenia można uzyskać:

  • w Punktach Informacyjnych w Biurach Powiatowych ARiMR
  • na stronie internetowej www.arimr.gov.pl
  • pod bezpłatnym numerem infolinii 800 380 084