Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

Informacja Burmistrza dot. wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Informacja Burmistrza dot. wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

10/01/2018

BURMISTRZ   MIASTA  I  GMINY  PIWNICZNA -   ZDRÓJ

Informuje, że w dniu  12 stycznia 2018 r. na okres 21 dni, na  tablicy  ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój wywieszone zostaną wykazy nieruchomości, stanowiących własność Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój,  przeznaczonych do:

  • Wydzierżawienia: części działek ewid.nr 3229/3,2968/2,2331/23 w Piwnicznej-Zdroju, część działki ewid. nr 63/3 w Głębokiem.