Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

ZL-D: wyniki przetargu na „Usługi z zakresu gospodarki leśnej” na rok 2018

ZL-D: wyniki przetargu na „Usługi z zakresu gospodarki leśnej” na rok 2018

04/01/2018

ZAKŁAD LEŚNO – DRZEWNY
PIWNICZNA-ZDRÓJ, KOSARZYSKA 19

Informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi z zakresu gospodarki leśnej” na rok 2018, zamawiający przeznaczył kwotę 634.000,00 zł na sfinansowanie zamówienia.

W dniu 04.01.2018 r. dokonano otwarcia ofert uczestniczących w przetargu, zestawienie przedstawia się następująco:

Oferta Nr 1
Usługi Leśne
Usługi Remontowo -  Budowlane

Gumulak Jan
33 – 350 Piwniczna-Zdrój, Zamakowisko 2

Zadanie nr I - cena netto: 220.383,50 zł
Zadanie nr III - cena netto: 152.990,50 zł
Termin wykonania zamówienia do 30.12.2018 r.

Oferta Nr 2
Usługi Leśne – Transport
Usługi Remontowo - Budowlane

Barnowski Marcin
33 – 350 Piwniczna-Zdrój, Kosarzyska 155

Zadanie nr II - cena netto: 209.175,00 zł
Termin wykonania zamówienia do 30.12.2018 r.

Oferta Nr 3
Usługi Transportowe-Spedycja

Jabrocki Aleksander
33-350 Piwniczna-Zdrój, Łomnica Zdrój 306

Zadanie nr III - cena netto: 147.974,35 zł
Termin wykonania zamówienia do 30.12.2018 r.

Oferta Nr 4
Gumulak Dawid
33 – 350 Piwniczna-Zdrój, Łomnica Zdrój 139

Zadanie nr I - cena netto: 204.628,65 zł
Termin wykonania zamówienia do 30.12.2018 r.