Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

Informacja Burmistrza dot. wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Informacja Burmistrza dot. wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

24/11/2017

BURMISTRZ   MIASTA  I  GMINY  PIWNICZNA - ZDRÓJ

Informuje, że w dniu 27 listopada 2017 r. na okres 21 dni, na  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój wywieszony zostanie wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania zabudowanej sąsiedniej nieruchomości.

Działka ewidencyjna nr 2331/24 o pow.0,0298 ha położona Piwnicznej-Zdroju.