Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

Aktualizacja Planu Rozwoju Uzdrowiska na lata 2016-2023

Aktualizacja Planu Rozwoju Uzdrowiska na lata 2016-2023

17/11/2017

AKTUALIZACJA PLANU ROZWOJU UZDROWISKA
PIWNICZNA-ZDRÓJ NA LATA 2016-2023

wsparcie finansowe dla inwestycji na obszarze uzdrowiska

Plan Rozwoju Uzdrowiska jest dokumentem, opracowywanym i przyjmowanym przez właściwą gminę uzdrowiskową, niezbędnym do ubiegania się o wsparcie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 6. Dziedzictwo regionalne, działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych.

W schemacie tym wspierane będą inwestycje  związane z budową, rozbudową ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej zlokalizowane na terenie uzdrowisk. Planowany termin naboru wniosków – I kwartał 2018r.

W związku z planowanym naborem, gmina przystępuje do zaktualizowania listy przedsięwzięć Planu Rozwoju Uzdrowiska Piwniczna-Zdrój na lata 2016-2023.  http://www.piwniczna.pl/files/files/PRU%20Piwniczna.compressed.pdf

Warunkiem ubiegania się o wsparcie finansowe jest umieszczenie w planie finansowym Programu Rozwoju Uzdrowisk przygotowywanym przez gminę, planowanego do realizacji przedsięwzięcia.

Przedsiębiorców, którzy planują ubiegać się o wsparcie ze środków RPO WM 2014-2020, prosimy o zgłoszenie swoich projektów poprzez wypełnienie fiszki projektowej (pobierz)  i wysłanie na adres e-mail amajocha@piwniczna.pl  do dnia 22 grudnia 2017r.

Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce.

Najbliższy Punkt Informacyjny zlokalizowany jest w Nowym Sączu przy  ul. Wazów 3, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl

 

Do pobrania: