Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

Najstarsi Górale pozapominali jak to nad Popradem dudziarze grywali

Najstarsi Górale pozapominali jak to nad Popradem dudziarze grywali

10/10/2017

Całkowity koszt zadania: 39 590,00 zł
Wkład własny: 19 590,00 zł
Środki pozostające w dyspozycji Ministra: 20 000,00 zł
Termin realizacji projektu: 01.04.2017 r. – 20.11.2017 r.

W ramach projektu zostały przeprowadzone zadania mające na celu przywrócenie i  odtworzenie zapomnianych tradycji instrumentalnych najstarszych kapel górali nadpopradzkich. Na podstawie źródeł historycznych zostały odtworzone instrumenty pasterskie (dudy, złóbcoki, fujarka sześciootworowa krawędziowa, róg pasterski) oraz opracowany repertuar melodii będących w użyciu przez ludowe kapele z obszaru doliny Popradu od Łomnicy Zdrój po Rytro. W projekcie wzięło udział 20 osób zaznajomionych z folklorem, czynni członkowie zespołów regionalnych, którzy czynnie uczestniczyli w procesie odtwarzania instrumentów począwszy od zapoznania się ze źródłami historycznymi - spotkanie z muzykologiem, poprzez warsztaty praktyczne w pracowniach twórców instrumentów. Odbiorcy projektu wzięli również udział w warsztatach nauki gry na ww. instrumentach. Na bazie zdobytych umiejętności i wiedzy opracowano konspekt lekcji folkloru dla mieszkańców oraz uczniów szkół.

Został zorganizowany wykład:
Wykład z Dr. Bożeną Lewandowską nt. instrumentów pasterskich Karpat.

Przeprowadzono warsztaty praktyczne:
- dwudniowe wyjazdowe warsztaty praktyczne do pracowni twórców dud, rogów pasterskich, złóbcoków (Istebna, Chabówka)
- jednodniowe stacjonarne warsztaty z tworzenia fujarek krawędziowych (MGOK Piwniczna-Zdrój)

Przy współpracy ze stowarzyszeniem „Górale Karpat” odtworzono:
- 3 x dudy
- 3 x złóbcoki
- 3 x róg pasterski
- 10 x fujarka sześciootworowa, krawędziowa

Przeprowadzono warsztaty nauki gry dla 20 uczestników projektu:
- 48 godz. warsztaty gry na dudach dla 6 uczestników projektu Instruktor Rafał Bałaś
- 30 godz. warsztaty gry na złóbcokach dla 6 uczestników projektu Instruktor Piotr Kulig
- 20 godz. warsztaty grupowe gry na fujarce sześciootworowej krawędziowej, dla 20 uczestników projektu instruktor Michal Smetanka
- 20 godz. warsztaty gry na rogu pasterskim dla 8 uczestników projektu instruktor Michal Smetanka

Przy współpracy ze stowarzyszeniem „Górale Karpat” opracowano 5 melodii wąskozakresowych:
- Pasła by jo pasła
- Góralu, góralu
- Świadyrydom
- Bydełeczko
- Zapłakała pani młodo

Przeprowadzenie lekcji folkloru : Zapomniane dźwięki nadpopradzia”:

12 października 2017 r. godz. 12.00 w Budynku MGOK-u odbędzie się podsumowuje całości projektu. Na spotkaniu będzie można dowiedzieć się w jaki sposób wykonywano instrumenty pasterskie, usłyszeć ich brzmienie oraz samemu spróbować wydobyć dźwięk.

Galeria zdjęć

DSC_0017-Kopiowanie-.JPG
DSC_0019-Kopiowanie-.JPG
DSC_0024-Kopiowanie-.JPG
DSC_0026-Kopiowanie-.JPG
DSC_0027-Kopiowanie-.JPG
DSC_0030-Kopiowanie-.JPG