Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

Informacja Burmistrza dot. wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Informacja Burmistrza dot. wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

09/10/2017

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIWNICZNA - ZDRÓJ

Informuje, że w dniu 12 października 2017 r. na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój wywieszone zostaną wykazy nieruchomości, stanowiących własność Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój, przeznaczonych do:

  • wydzierżawienia; działki ewid.nr 2174/2,3237/2 oraz części działek ewid.nr 3219/2,3216,2890/1,3643/28,1941/7,1943/17 w Piwnicznej - Zdroju, części działki ewid. nr 36 w Wierchomli Małej, oraz część działki ewid. nr 4928/2 w Łomnicy Zdroju.