Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

OPS: oferta pracy

OPS: oferta pracy

04/10/2017

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju poszukuje specjalisty:

  • psychologa
  • pedagoga
  • logopedy
  • terapeuty zajęciowego (różne metody np. Integracja Sensoryczna, TUS, Metoda Behawioralna, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metoda A. Tomatisa, Metoda Dobrego Startu, Metoda Opcji, Gimnastyka Mózgu P. Dennisona, Arteterapia, Muzykoterapia, Kinezyterapia, Logorytmika, Biofeedback, inne zalecane w terapii dziecka z autyzmem).

do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych (SUO) dla 4-letniego dziecka z autyzmem (praca w godzinach popołudniowych– zakres godzinowy do ustalenia, nie więcej niż 10 godzin tygodniowo).

Oprócz kwalifikacji zawodowych osoba powinna posiadać co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek:

1. placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym
2. ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym
3. jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi
4. szpitalu psychiatrycznym
5. zakładzie rehabilitacji

Wymagane dokumenty:
1. CV
2. dokumentacja potwierdzająca kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

Zainteresowanych prosimy o kontakt z OPS:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju
Ul. B.Chrobrego 2
tel. 18 4464128
e-mail: ops.piwniczna@pro.onet.pl (w tytule prosimy podać – Oferta - Specjalista SUO)
Przy zgłoszeniach nadsyłanych drogą elektroniczną odbiór wiadomości powinien zostać potwierdzony przez OPS).