Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie Burmistrza w sprawie ankiet dotyczących odnawialnych źródeł energii

Ogłoszenie Burmistrza w sprawie ankiet dotyczących odnawialnych źródeł energii

03/08/2017

Burmistrz Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój ogłasza nabór ankiet wstępnej deklaracji uczestnictwa w projekcie dla mieszkańców, chcących zainstalować Odnawialne Źródła Energii

Prowadzony nabór jest elementem przygotowania przez Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego w partnerstwie z gminą Piwniczna-Zdrój wniosku o dofinansowanie planowanych działań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 w ramach projektu 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Podjęcie przez Stowarzyszenie działań w zakresie montażu OZE jest uwarunkowane pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie i uzyskanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wypełnione ankiety należy składać do dnia 11 sierpnia br. w formie elektronicznej na adres gmina@piwniczna.pl lub osobiście w sekretariacie Urzędu.

Przed wypełnieniem ankiety należy zapoznać się zasadami udziału w projekcie.

Do pobrania: