Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

Informacja Burmistrza dot. wywieszenia wykazu nieruchomości (tryb bezprzetargowy)

Informacja Burmistrza dot. wywieszenia wykazu nieruchomości (tryb bezprzetargowy)

11/07/2017

Burmistrz Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój

Informuje, że w dniu  12 lipca 2017 r. na okres 21 dni, na  tablicy  ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój wywieszone  zostaną wykazy nieruchomości, stanowiących własność Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój,  przeznaczonych do:

  • sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego; działek ewidencyjnych nr 2569/4,2569/5,2569/7  położonych w Piwnicznej-Zdroju. ,