Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

OPS: Wykaz odbioru świadczeń od 01.07.2017 – do 31.12.2017

OPS: Wykaz odbioru świadczeń od 01.07.2017 – do 31.12.2017

10/07/2017

Miesiąc

ZASIŁKI RODZINNE,

ŚW. PIELĘGNACYJNE

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

ZASIŁKI Z POMOCY SPOŁECZNEJ

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

500+

Nazwiska

od A do Ł

Nazwiska

od M do Ż

LIPIEC

26.07.2017

27.07.2017

26.07.2017

19.07.2017

18.07.2017

SIERPIEŃ

28.08.2017

29.08.2017

28.08.2017

18.08.2017

17.08.2017

WRZESIEŃ

27.09.2017

28.09.2017

27.09.2017

20.09.2017

15.09.2017

PAŹDZIERNIK

26.10.2017

27.10.2017

26.10.2017

20.10.2017

17.10.2017

LISTOPAD

27.11.2017

28.11.2017

27.11.2017

21.11.2017

17.11.2017

GRUDZIEŃ

19.12.2017

20.12.2017

19.12.2017

18.12.2017

15.12.2017

Wypłaty w kasie będą realizowane w godzinach od 9.30 do 13.30.

Realizacja świadczenia wychowawczego „500+” w formie przelewu – do 15 dnia każdego miesiąca

Realizacja zas. rodzinnych i św. pielęgnacyjnych w  formie przelewu – do ostatniego dnia każdego miesiąca