Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

Informacja Burmistrza z 03.07.2017 r. dot. wywieszenia wykazu nieruchomości

Informacja Burmistrza z 03.07.2017 r. dot. wywieszenia wykazu nieruchomości

03/07/2017

BURMISTRZ   MIASTA  I  GMINY  PIWNICZNA - ZDRÓJ

Informuje, że w dniu  06 lipca 2017 r. na okres 21 dni, na  tablicy  ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój wywieszone zostaną wykazy nieruchomości, stanowiących własność Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój,  przeznaczonych do:

  • wydzierżawienia;  działka ewid. nr 1196/9, oraz części działek ewidencyjnych nr 1193/4,2174/2,2887,3214  w Piwnicznej-Zdroju ,  części działek ewid. nr 2928,5155/5  w Łomnicy Zdrój,