Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

"Szansa na lepsze jutro" dla osób z wadami słuchu

19/05/2017

Województwo małopolskie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie pn. "Szansa na lepsze jutro" współfinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.,Poddziałanie 9.1.2 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program adresowany jest do mieszkańców Małopolski z wadą słuchu: niesłyszących i niedosłyszących. W jego ramach oferowane są kursy: komputerowy, florystyczny oraz pracownika prac remontowo - wykończeniowych i budowlanych.

Organizatorzy zapewniają tłumacza języka migowego.

Więcej szczegółów jest dostępnych TUTAJ.