Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

Podziękowania dla Strażaków OSP Kosarzyska

Podziękowania dla Strażaków OSP Kosarzyska

19/05/2017

Burmistrz Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój składa podziękowania trzem Druhom - Ochotnikom z jednostki OSP Kosarzyska, którzy 13 maja br. w godzinach 8:30 - 13:30 w ramach prac społecznych podjęli się prac porządkowych przy drodze prowadzącej do przysiółka Werbówki, tj. m.in. do posesji pp. Piwowarów, Lichoniów, Sekułów i Łomnickich.

Działania Strażaków związane były z wizjami lokalnymi przeprowadzonymi w dniach 26 kwietnia i 10 maja br. w czasie których stwierdzono istnienie znacznych utrudnień w zakresie ochrony przeciwpożarowej wynikających z zarastania poboczy dróg. Prace wykonane przez Druhów polegały na przecince małych drzew i usunięciu gałęzi zwisających nad drogą.