Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

Zebrania ogólne Mieszkańców osiedli: Czecz, Zdrojowe, Miasto, Borownice i Majerz

Zebrania ogólne Mieszkańców osiedli: Czecz, Zdrojowe, Miasto, Borownice i Majerz

09/05/2017

Zarządy Osiedli
zapraszają mieszkańców
na zebrania ogólne

CZERCZ
w niedzielę 14 maja 2017 r.  o godz. 13:30
w świetlicy OW „CZERCZ” – ul.Słoneczna

ZDROJOWE
w piątek 19 maja 2017 r.  o godz. 18:00
w Domu Wczasów Dziecięcych - ul. Zdrojowa

MIASTO
w niedzielę  21 maja 2017 r.  o godz. 12:45
w Domu Kultury – Rynek 11

BOROWNICE
w niedzielę 21 maja 2017 r. o godz. 15:00
w Pensjonacie Państwa Dudziaków - ul. Krakowska

MAJERZ
w niedzielę 21 maja 2017 r.  o godz. 17:00
w Nadleśnictwie - Zagrody

w porządku zebrań:
1/ sprawozdanie z działalności Zarządu Osiedla,
2/ planowane zadania  na terenie osiedla,
3/ informacja o  budżecie miasta i gminy na rok 2017,
4/ sprawy społeczno-gospodarcze osiedla; informacje, wnioski, opinie, zapytania mieszkańców.

Apelujemy o  aktywność w sprawach osiedla.

                    
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDÓW
Tadeusz Gumulak, Stanisława Szkaradek,
Piotr Ciągło, Kazimiera Sikorska, Lucyna Latała-Zięba