Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

Życzenia Burmistrza z okazji Dnia Strażaka

Życzenia Burmistrza z okazji Dnia Strażaka

04/05/2017

4 maja Druhowie – Ochotnicy oraz wszystkie osoby związane z pożarnictwem obchodzą uroczyście wspomnienie św. Floriana – rzymskiego męczennika i patrona Strażaków. Radosnemu świętowaniu towarzyszą zarówno wdzięczność za wszelkie udane akcje, jak
i nadzieje na szczęśliwe zakończenie wszelkich interwencji podejmowanych celem ratowania zdrowia, życia i dobytku mieszkańców zagrożonych różnymi wypadkami, katastrofami i żywiołami.

Dziękując wszystkim Strażakom – Ochotnikom za ich zaangażowanie i owocną współpracę podejmowaną z Władzami i Mieszkańcami Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój pragnę pogratulować Im serc otwartych na ludzką krzywdę oraz wszelką pomoc okazywaną przy organizacji imprez i wydarzeń. To dzięki Waszej bezinteresownej pracy udaje nam się osiągnąć tak wiele za tak niewiele.            

Drodzy Strażacy! Niech kolejny rok będzie dla Was czasem spokoju i tylu samych powrotów, co wyjazdów. Wierzę, że nasza dotychczasowa współpraca nadal będzie kształtować się w sposób pozwalający na powiedzenie, że pomimo różnic zdań i poglądów łączy nas jedno: troska o dobro wspólne, któremu na imię Miasto i Gmina Piwniczna – Zdrój.

Z wyrazami szacunku,

Zbigniew Janeczek
Burmistrz