Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

Podpisano umowę na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Piwnicznej - Zdroju

Podpisano umowę na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Piwnicznej - Zdroju

06/04/2017

4 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój została zawarta umowa na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piwnicznej - Zdroju”.  Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Machnik Sp. z o.o.

Umowny termin zakończenia realizacji inwestycji określony jest na dzień 31.12.2018 r.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piwnicznej - Zdroju  jest  jednym z zadań w projekcie pn. „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 działanie 2.3 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach od 10 do 15 tys. RLM.