Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

Diagnoza współczesnych zagrożeń wśród młodzieży szkół na terenie miasta i gminy Piwniczna - Zdrój

Diagnoza współczesnych zagrożeń wśród młodzieży szkół na terenie miasta i gminy Piwniczna - Zdrój

06/02/2017

Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii przedstawia (w oparciu o przeprowadzone badania) „Diagnozę współczesnych zagrożeń wśród młodzieży szkół na terenie miasta i gminy Piwniczna - Zdrój”, celem zobrazowania rozmiarów wybranych problemów i wynikające z niej wnioski do pracy profilaktyczno-wychowawczej z młodzieżą.

Do pobrania: