Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

PLAN ROZWOJU UZDROWISKA MIASTA I GMINY PIWNICZNA - ZDRÓJ – informacja dla przedsiębiorców

PLAN ROZWOJU UZDROWISKA MIASTA I GMINY PIWNICZNA - ZDRÓJ – informacja dla przedsiębiorców

17/03/2016

Plan Rozwoju Uzdrowiska jest dokumentem, opracowywanym i przyjmowanym przez właściwą gminę uzdrowiskową, niezbędnym do ubiegania się o wsparcie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 6. Dziedzictwo regionalne, działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych.

W schemacie tym wspierane będą inwestycje  związane z budową, rozbudową ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej zlokalizowane na terenie uzdrowisk. Planowany termin naboru wniosków – II kwartał 2016r. http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/harmonogram-naboru-wnioskow

Warunkiem ubiegania się o wsparcie finansowe jest umieszczenie w planie finansowym Programu Rozwoju Uzdrowisk przygotowywanym przez gminę, planowanego do realizacji przedsięwzięcia.

Przedsiębiorców, którzy planują ubiegać się o wsparcie ze środków RPO WM 2014-2020, prosimy o zgłoszenie swoich projektów poprzez wypełnienie fiszki projektowej, znajdującej pod linkiem   https://goo.gl/BtBxIc  do dnia 21.03.2016r.

 

Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce.

Najbliższy Punkt Informacyjny zlokalizowany jest w Nowym Sączu przy  ul. Wazów 3,

tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl

 

Więcej informacji można znaleźć TUTAJ.