Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

Informacja dot. konsultacji projektu Programu Rozwoju Uzdrowiska

Informacja dot. konsultacji projektu Programu Rozwoju Uzdrowiska

08/03/2016

Burmistrz Piwnicznej - Zdroju  zaprasza do konsultacji projektu Programu Rozwoju Uzdrowiska Piwniczna - Zdrój w zakresie;

  1. Diagnoza – projekt treści dokumentu dostępny TUTAJ
  2. Analiza SWOT - projekt treści dokumentu dostępny TUTAJ
  3. Wykaz proponowanych projektów planowanych do realizacji przez gminę -  wykaz dostępny TUTAJ

Konsultacje przeprowadzone są  poprzez stronę Urzędu www.piwniczna.pl .

W terminie do 30 marca 2016r., uwagi do PRU, z wykorzystaniem formularza zgłaszanych uwag dostępnego TUTAJ, prosimy dostarczyć drogą mailową na adres gmina@piwniczna.pl. W tytule maila prosimy wpisać Konsultacje PRU  Piwniczna - Zdrój.