Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

OGŁOSZENIA WYBORCZE

26/03/2018


PDF DRUKUJ

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

Druki do pobrania:

Uwaga: zgodnie ze stanowiskiem PKW z 10.09.br - członkiem obwodowej komisji wyborczej może być osoba spokrewniona z kandydatem,  z wyjątkiem obwodu, w którym odbywa się głosowanie na tego kandydata.

Uwaga: nie jest to obwieszczenie MKW  lecz informacja w związku ze zgłoszeniami osób do obwodowych komisji. Prosimy o sprawdzanie pokrewieństwa z kandydatami na radnych wybieranych w danym obwodzie głosowania. Natomiast w żadnej komisji nie mogą zasiadać krewni kandydatów na burmistrza oraz kandydatów do Rady Powiatu i Sejmiku - małżonkowie, rodzice, dzieci i ich małżonkowie, rodzeństwo i przysposobieni (oraz pozostali wstępni i zstępni).

Uchwały Rady Miasta i Gminy z dnia 20.03.2018 r.

Informacje i ogłoszenia Burmistrza

Obwieszczenia o okręgach wyborczych miasta i gminy, powiatu i województwa

Informacje Komisji Wyborczych

 

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej - Krajowego Biura Wyborczego

Informacje Delegatury KBW w Nowym Sączu