Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Wykaz odbioru świadczeń (styczeń - czerwiec 2019)

30/12/2016


PDF DRUKUJ

Wykaz  odbioru świadczeń od 01.01.2019 – do 30.06.2019

Miesiąc

ZASIŁKI RODZINNE,

ŚW. PIELĘGNACYJNE,

ŚW. WYCHOWAWCZE

FUNDUSZ

ALIMENTACYJNY

ZASIŁKI Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Nazwiska

od A do Ł

Nazwiska

od M do Ż

STYCZEŃ

28.01.2019

29.01.2019

28.01.2019

25.01.2019

LUTY

25.02.2019

26.02.2019

25.02.2019

22.02.2019

MARZEC

25.03.2019

26.03.2019

25.03.2019

22.03.2019

KWIECIEŃ

25.04.2019

26.04.2019

25.04.2019

17.04.2019

MAJ

28.05.2019

29.05.2019

28.05.2019

27.05.2019

CZERWIEC

24.06.2019

25.06.2019

24.06.2019

19.06.2019

 

Wypłaty w kasie będą realizowane w godzinach od 9.30 do 13.30.

Realizacja świadczenia wychowawczego „500+” w formie przelewu – do 15 dnia każdego miesiąca.

Realizacja zasiłków rodzinnych i świadczeń opiekuńczych w formie przelewu - do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Realizacja zasiłków rodzinnych i świadczeń h w  formie przelewu – do ostatniego dnia każdego miesiąca.