Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

18/03/2016


PDF DRUKUJ

Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju informuję, iż od dnia 24.05.2018 r. obowiązuje nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków  zatwierdzona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Krakowie decyzja KR.RET.070.144.2018

Załączniki: