Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Urząd Miasta i Gminy

15/02/2016


PDF DRUKUJ

Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
33-350 Piwniczna Zdrój, Rynek 20 skr.31

Dane kontaktowe

Czas Pracy

poniedziałek:   7:30 - 15:30
wtorek:   7:30 - 15:30
środa:   8:00 - 16:00
czwartek:   7:30 - 15:30
piątek:   7:30 - 15:30

 

Burmistrz Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

KONTAKT:
Rynek 20,  skr.31,
33-350 Piwniczna Zdrój,
tel.:  18 446 40 43,
        18 446 40 19,
        18 446 41 33,
        18 446 41 73,
fax    18 446 41 86

Sprawy Urzędowe:

Sekretariat Burmistrza i Zastępcy Burmistrza: piętro, pokój 15
Sekretarz Gminy: piętro, pokój 13
Skarbnik Gminy: parter, pokój 2
Sprawy podatkowe: parter, pokój 3
Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, dowody osobiste: parter, pokój 4
Komendant Gminny OSP, Doradztwo Rolnicze: parter, pokój 5
Biuro Rady Miasta i Gminy: piętro, pokój 10
Rozwój i gospodarka lokalna: piętro, pokój 11
Mienie Gminne i planowanie przestrzenne: piętro, pokój 12
Promocja Gminy, gospodarka Odpadami: piętro, pokój 17
Ochrona Środowiska, gospodarka odpadami: piętro, pokój 18

Numery kont bankowych na które należy wpłacać należności:

1. Wszystkie dochody z tyt. różnych opłat, w tym opłaty skarbowej, podatki, z najmu i dzierżawy oraz sprzedaży:
83 8813 0004 2001 0000 7100 0011

2. Dochody z opłaty za udostępnienie danych osobowych:
24 8813 0004 2001 0000 7100 0006

3. Wpłaty z tytułu zabezpieczenia należnego wykonania umowy oraz wadia:
62 8813 0004 2001 0000 7100 0001

 

Informujemy, że wszelkie faktury wystawiane na Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
powinny zawierać następujące informacje:

1. Nabywca: Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój, Rynek 20, 33-350 Piwniczna-Zdrój
2. Odbiorca: Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Rynek 20, 33-350 Piwniczna-Zdrój
3. NIP: 734 35 43 904
4. Termin płatności: minimum 21 dni od daty otrzymania faktury

BRAK KTÓREJKOLWIEK Z INFORMACJI RZUTUJE ZWRÓCENIEM FAKTURY DO WYSTAWIAJĄCEGO
CELEM DOKONANIA NIEZBĘDNYCH ZMIAN.