2015-03-04     Adrianny, Kazimierza, Wacława     "Tylko Bóg jest oparciem dla wszystkich wartości, tylko On nadaje ostateczny sens naszej ludzkiej egzystencji." - Jan Paweł II    

 

INFORMACJA

Burmistrz Piwnicznej - Zdroju powierzył Panu Markowi Długoszowi (kierownikowi działu usług komunalnych) okresowe pełnienie obowiązków dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju, od 15 lutego br. do czasu zatrudnienia nowego dyrektora po przeprowadzeniu naboru na to stanowisko.

BILANS OTWARCIA 2014/2015

Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój, kadencja 2014-2018, informacja „BILANS OTWARCIA 2014/2015” Burmistrz Piwnicznej-Zdroju Zbigniew Janeczek.

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Piwnicznej - Zdroju z dnia 6 lutego 2015 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Piwnicznej - Zdroju z dnia 4 lutego 2015 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIWNICZNA - ZDRÓJ

Informuje, że w dniu 04 lutego 2015 r. na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój wywieszone zostaną wykazy nieruchomości, stanowiących własność oraz pozostających w użytkowaniu wieczystym Miasta i Gminy Piwniczna, przeznaczonych do:

OBWIESZCZENIE

Na podstawie z art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) Wojewoda Małopolski zawiadamia.
ANDRZEJ DŁUGOSZ ZWYCIĘŻA W DWÓCH DOLINACH
Z czasem 1:24:12 i ponad 4 – minutową przewagą na dystansie 15 kilometrów zwyciężył w Biegu Górskim ZimoweWyzwanie.pl Andrzej Długosz – mieszkaniec Gminy Piwniczna-Zdrój – gospod...
WARSZTATY BIBUŁKARSKIE
Stowarzyszenie Młodów-Głębokie organizuje warsztaty bibuł karskie związane z tematyką Świąt Wielkanocnych. Temat I: Palma wielkanocna. Osoby chcące wziąć udział zgłaszają się w świetlicy „Mł...
WOLONTARIAT RODZINNY-LOKALNIE
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacja PZU zapowiadają start Programu "Wolontariat Rodzinny - lokalnie". Program jest kontynuacją działań podjętych w roku 2014, w ramach których w całej ...
DOTACJE Z PZU
Zachęcam organizacje pozarządowe z naszej gminy do ubiegania się o dotacje z PZU w trzech dziedzinach: Z PZU po lekcjach, Młodzi niepełnosprawni z PZU, PZU z kulturą. Można ubiegać się o dotacje n...
ŚWIETLICA „MŁODOWIANKA” ZAPRASZA
Od dnia 23 II 2015 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Młodów-Głębokie przy współpracy ze Wspólnotą Gruntową w Młodowie oraz nowo wybranym Sołtysem i Radą Sołecką wsi Młodów zostanie reaktywowana świet...
OTWARTY KONGRES KOBIET DOLINY POPRADU W PIWNICZNEJ-ZDROJU
Celem podjętej akcji jest podniesienie świadomości zdrowotnej wśród mieszkanek Doliny Popradu oraz działania mające na celu uświadomienie czynników ryzyka chorób nowotworowych kobiet wraz ze sposo...
WYBORY SAMORZĄDÓW OSIEDLI i SOŁECTW
Burmistrz Piwnicznej-Zdroju informuje o zebraniach wyborczych samorządów osiedli i sołectw. ...
ZINTEGROWANA SIEĆ TRAS ROWEROWYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM
Na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie opracowywana jest Koncepcja Programowa Budowy I Etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim. Przedsięwzięcie podzielone je...
1 MAŁY WIELKI PROCENT
Szanowni Państwo,    Zbliża się termin składania zeznań podatkowych za 2014 rok i dlatego apeluję do mieszkańców gminy Piwniczna Zdrój o wsparcie organizacji pożytku publicznego - szczeg...
NABÓR NA NOWE STANOWISKO W URZĘDZIE MiG PIWNICZNA-ZDRÓJ „PROMOCJA I INFORMACJA”
Burmistrz Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój ogłasza nabór na wolne samodzielne stanowisko urzędnicze inspektora ds. informacji i promocji w Urzędzie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.   1. Wymaga...
BITWA BREAK DANCE
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej-Zdrój zaprasza na Bitwę Break Dance, która odbędzie się 25 lutego 2015 r. o godz. 10:00 – sala widowiskowa MGOK Piwniczna.  ...
CENTRA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU W TYM TRASY BIEGOWO-ROWEROWE – ETAP I
Do dnia 31 marca 2015 roku zakończone zostanie opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie tras biegowych wraz infrastrukturą turystyczną na górze Kicarz. Opracowanie ww. dokumentacji techn...

 

Pn Wt Sr Cz Pt Sb N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31


 ©  Wszelkie prawa zastrzeżone  - TELEKOM.pl Sp. z o.o.   ||  2010      CMS - TELEKOM.pl Sp. z o.o.    ||    Design - Webmaster  - I.T.   Administrator:    e-mail: redaktor@piwniczna.pl   ||  piwniczna.pl@gmail.com  ||   tel. 531-003-321

Licznik: