OGŁOSZENIE Burmistrza Piwnicznej-Zdroju dot. składania ofert pisemnych do dnia 31.01.2021 r.

O G ŁO S Z E N I E

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju uprzejmie informuje o możliwości  składanie ofert pisemnych do dnia 31 stycznia 2021 r. na utrzymanie i zagospodarowanie Ośrodka „CZRECZ” położonego w Piwnicznej Zdroju przy ul. Wilcze Doły.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren ten może być wykorzystany na usługi w zakresie administracji biurowej, handlu i gastronomi, hotelarstwa, usług publicznych, urządzeń sportu i rekreacji. Ponadto dopuszcza się realizacje zabudowy rekreacji indywidualnej.

Szczegółowych informacji o przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Piwnicznej Zdroju, Rynek 20 lub tel. pod nr 18 4464 043 wew.41 w godzinach urzędowania.

Kalendarz wydarzeń

Dzień Dobry TVN. Turystyczny Szlak Uzdrowisk Małopolski 17.08.2019 r.
W KRAJ PIWNICZNA
Facebook
Znad Popradu
Miasta Partnerskie

Na skróty: