OGŁOSZENIE Burmistrza i MKRPA w Piwnicznej-Zdroju dot. zgłaszania zadań do realizacji na 2020 rok

OGŁOSZENIE

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju i Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piwnicznej-Zdroju zapraszają instytucje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe do zgłaszania zadań do realizacji w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.

Wnioski należy składać w terminie do 15 kwietnia 2020 r.

W związku z panującą obecnie sytuacją wnioski należy przekazywać drogą elektroniczną na adres: gmina@piwniczna.pl

Zasady oraz tryb składania i rozpatrywania wniosków, a także wzory dokumentów określa Zarządzenie nr OA-209/2019 Burmistrza Piwnicznej-Zdroju z dnia 31 października 2019 r.

Do pobrania:

Kalendarz wydarzeń

Rozkład jazdy pociągów 01.09.2019 - 19.09.2019
W KRAJ PIWNICZNA
Facebook
Znad Popradu
BASEN NA RADWANOWIE
Miasta Partnerskie

Na skróty: