Oględziny najbardziej newralgicznych miejsc wzdłuż potoków Jaworzynka i Czercz oraz rzeki Poprad

W dniu 7 października 2019 r. wspólnie z przedstawicielami PGW Wody Polskie, Radnymi Rady Miejskiej i pracownikiem Urzędu Miasta, Burmistrz Piwnicznej-Zdroju Dariusz Chorużyk dokonał oględzin najbardziej newralgicznych miejsc w Kokuszce wzdłuż brzegów potoku Jaworzynka, nad potok Czercz oraz nad brzegiem rzeki Popradu w rejonie mostu łukowego.

Po oględzinach odbyła się długa dyskusja i przedstawienie potrzeb mieszkańców, związanych z zabezpieczeniem terenów, po których płyną cieki wodne w Gminie Piwniczna-Zdrój. Jest to kolejne spotkanie, tym razem w tej części naszej gminy.

Wszyscy wiemy, że potrzeby gminy są ogromne, ale wspólnie z Wodami Polskimi stopniowo będziemy realizować zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa naszych mieszkańców – Burmistrz Piwnicznej-Zdroju Dariusz Chorużyk.

Kalendarz wydarzeń

W KRAJ PIWNICZNA
Facebook
Znad Popradu
BASEN NA RADWANOWIE
Miasta Partnerskie

Na skróty: