Odnosząc się do treści artykułu na portalu „sądeczanin.info”

W dniu 07 października 2019 roku na portalu „sądeczanin.info” ukazał się artykuł pt. „Piwniczna-Zdrój: osuwisko zagraża przedszkolakom? Kasy na akcję ratunkową nie ma”

Odnosząc się do treści artykułu, w którym pojawił się zarzut, że cyt.: „Gmina Piwniczna Zdrój nie przedstawiła swojego problemu na ostatnim posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Zadań w Zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków” wyjaśniam, iż gmina protokół gminny sporządziła 24 maja 2019 roku i przesłała do weryfikacji Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 31 maja 2019 roku. W międzyczasie zostało zlecone przez gminę wykonanie Karty Rejestracyjnej Osuwiska.

Zgodnie z wytycznymi i wykazem dokumentów które jednostka samorządu terytorialnego składa razem z wnioskiem o zaopiniowanie zadania przez wspomniany wyżej Wojewódzki Zespół jest kopia protokołu Komisji Wojewódzkiej ds. weryfikowania szacunku strat spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej. Protokół taki został podpisany 3 października 2019 roku, po wizytacji pracowników Wydziału Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego.  

Obecnie, zostały zakończone prace, mające na celu usunięcie nawisu kamieni, które stwarzały zagrożenie dla budynku przedszkola.   Złożenie kompletu dokumentów wraz z protokołem komisji wojewódzkiej będzie możliwe w najbliższym czasie na kolejne planowane posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Zadań.  

Kalendarz wydarzeń

W KRAJ PIWNICZNA
Facebook
Znad Popradu
BASEN NA RADWANOWIE
Miasta Partnerskie

Na skróty: