Nieczystości ciekłe

Odbiór i wywóz nieczystości ciekłych

Oferujemy opróżnianie zbiorników na ścieki socjalno-bytowe (szamba). Obsługujemy gospodarstwa domowe oraz instytucje i zakłady. Posiadamy specjalistyczne beczkowozy o pojemności 3,3 m3, 5,5 m3 i 6,7 m3. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na zgłoszenie.

Załączniki:

Kalendarz wydarzeń

Na skróty: