Ministerstwo Infrastruktury. Program budowy 100 obwodnic. Obwodnica Piwnicznej w ciągu drogi krajowej nr 87

Poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej – to główne założenia opracowanego w Ministerstwie Infrastruktury Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Program określa cele i priorytety inwestycyjne w zakresie budowy obwodnic miast na sieci dróg krajowych. Wskazuje również źródła finansowania oraz listę zadań inwestycyjnych kierowanych do realizacji. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Szczegóły na stronie: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/program-budowy-100-obwodnic

Obwodnica Piwnicznej w ciągu drogi krajowej nr 87

 • Stan prac przygotowawczych:
  Rozpoczęły się prace przygotowawcze dla tego zadania, które są finansowane z budżetu państwa. Obecnie trwa etap studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, podczas którego rozpatrywane są możliwe warianty budowy obejścia miejscowości. Ujęcie w programie 100 obwodnic pozwoli na rozpoczęcie budowy obwodnicy oraz zintensyfikowanie współpracy ze stroną słowacką mającą na celu usprawnienie połączeń granicznych. Podpisany Program Inwestycji, opracowywany STEŚ;
   
 • Planowana data ogłoszenia przetargu: IV kw. 2022 r.
   
 • Cel realizacji inwestycji:
  Podstawowym celem budowy obwodnicy Piwnicznej jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze numer 87 w kierunku granicy ze Słowacją.

  Dzięki tej inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu międzynarodowego i regionalnego na odcinku drogi krajowej w pobliżu Piwnicznej. Istotna będzie również możliwość ominięcia zabudowań miejscowości przez ruch turystyczny kierujący się np. w stronę Muszyny.

  Inwestycja jest częścią większego programu zakładającego udrożnienie polsko-słowackiego ruchu granicznego.

  Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Źródło i fot.: Ministerstwo Infrastruktury

Kalendarz wydarzeń

BASEN NA RADWANOWIE
W KRAJ PIWNICZNA
Facebook
Znad Popradu
Miasta Partnerskie

Na skróty: