INFORMACJA OPS dot. numerów kontaktowych oraz pomocy żywnościowej dla osób pozostających w kwarantannie

W związku z rosnącym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa (SARS-CoV-2) informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju ogranicza obsługę interesantów do formy telefonicznej i elektronicznej. Prosimy mieszkańców, aby najpilniejsze sprawy urzędowe załatwiać przez telefon, drogą elektroniczną lub w późniejszym terminie.

Został wyznaczony telefon, gdzie będzie prowadzony dyżur pracowników tut. OPS w celu udzielania niezbędnych informacji.

Numery kontaktowe:

  • 18 446 41 28 - poniedziałek w godz. od 7:30 do 15:30, od wtorku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00
  • 722 112 337 – od poniedziałku do piątku w godz. od 15:00 do 19:00 oraz w soboty i niedziele w godz. od 7:00 do 19:00

Adres e-mial:

 

Pomoc żywnościowa dla osób potrzebujących, które pozostają w kwarantannie:

1. Pomoc żywnościowa z POPŻ dla osób w kwarantannie w trudnej sytuacji finansowej i braku pomocy ze strony najbliższych. Uwaga: nadal obowiązuje kryterium dochodowe w wysokości 1402 zł na osobę samotnie gospodarującą i 1056 zł na osobę w rodzinie. Z dostawą żywności do poszczególnych osób dotrze straż pożarna.

2. Pomoc w formie rzeczowej w postaci produktów żywnościowych- świadczenie pieniężne dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych mających problemy z poruszaniem się a zarazem spełniają kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

 

Istnieje możliwość odbycia kwarantanny poza domem:

Na terenie powiatu nowosądeckiego zostało wyznaczone miejsce do odbycia kwarantanny. To Internat Międzyszkolny przy ul. Daszyńskiego 19 w Starym Sączu.

Kalendarz wydarzeń

BASEN NA RADWANOWIE
W KRAJ PIWNICZNA
Facebook
Znad Popradu
Miasta Partnerskie

Na skróty: