INFORMACJA o odwołaniu przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

INFORMACJA

o odwołaniu przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2020 r., poz. 2020 z poźn.zm.) Burmistrz Piwnicznej -Zdroju odwołuje wyznaczony na dzień 25 lutego 2020 r. na godz. 1000 pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

1.Działki ewidencyjnej nr 3703/12 o pow.0,0466 ha położonej w Piwnicznej-Zdrój obj. kw. nr NS1M/00013635/2 zabudowanej urządzonym placem zabaw.

2.Działki ewidencyjnej nr 3703/13 o pow.0,0303 ha położonej w Piwnicznej-Zdrój obj. kw. nr NS1M/00013635/2 zabudowanej zbiornikiem na wodę.

3.Działki ewidencyjnej nr 4697/4 o pow.0,0100 ha położonej w Łomnicy-Zdrój obj. kw. nr NS1M/00013447/7 zabudowanej ujęciem wody.

Przetarg odwołuje się ze względu na zaistniałe nowe okoliczności związane z zagospodarowaniem działki nr 3703/12 położonej w Piwnicznej-Zdroju.

Informacja o odwołaniu przetargu została zamieszczona na stronie internetowej www.piwniczna.pl  oraz na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu.

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości zostanie powtórzony w innym terminie, który zostanie podany do publicznej wiadomości.

Kalendarz wydarzeń

Facebook
Festiwal Biegowy Piwniczna
Dzień Dobry TVN. Turystyczny Szlak Uzdrowisk Małopolski 17.08.2019 r.
Rozkład jazdy pociągów 01.09.2019 - 19.09.2019
Bieg Popradzki
TMP
W KRAJ PIWNICZNA
Znad Popradu
Miasta Partnerskie

Na skróty: