INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

ZASADY SKŁADANIA OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO BRAK ZMIAN W 2020 ROKU

W ODNIESIENIU DO WNIOSKU O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI

ZŁOŻONEGO W ROKU 2019

Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019 można składać w terminie od dnia 2 marca 2020 r. do dnia 15 kwietnia 2020 r. Termin na złożenie Oświadczenia nie podlega przywróceniu.

Skuteczne złożenie Oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2020 i ubieganiem się przez rolnika o płatności, o które ubiegał się w 2019 roku. Rolnik, który skutecznie złoży Oświadczenie nie musi składać w 2020 roku wniosku o przyznanie płatności.

Oświadczenie może złożyć poprzez:

  • pozostawienie we wrzutni/urnie umieszczonej przy wejściu do Biura Powiatowego ARiMR w Nowym Sączu
  • wysłanie pocztą,
  • złożenie poprzez platformę ePUAP,
  • przesłanie zeskanowanych dokumentów za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na adres mailowy biura powiatowego właściwego ze względu na adres zamieszkania Wnioskodawcy. W tym przypadku Beneficjent zostanie poproszony o złożenie oryginału dokumentu w odpowiedniej placówce ARiMR w terminie późniejszym.

Rolnicy uprawnieni do złożenia Oświadczenia mogą także zalogować się do aplikacji eWniosekPlus i złożyć wniosek przez Internet, do czego zachęcamy. W przypadku złożenia dokumentów do wrzutni lub przesłania pocztą elektroniczną, Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie przyjęcia dokumentów po ich zarejestrowaniu (jeżeli potwierdzenia są przewidziane/niezbędne w procesie obsługi sprawy). Jeżeli Wnioskodawca chce otrzymać potwierdzenie bez oczekiwania, najlepszym rozwiązaniem jest przesłanie dokumentów za pośrednictwem poczty.

Po złożeniu Oświadczenia, jeśli jest to zasadne, rolnik może złożyć formularz zmiany do wniosku w terminie do dnia 1 czerwca 2020 r. (ustawowy termin na składanie zmian, tj. 31 maja 2020 roku, przypada w niedzielę).

Druk oświadczenia oraz zasady składania dostępne są pod linkiem:  https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/platnosci-bezposrednie/platnosci-bezposrednie-w-roku-2020/oswiadczenie-potwierdzajace-brak-zmian-w-2020-roku-w-odniesieniu-do-wniosku-o-przyznanie-platnosci-zlozonego-w-roku-2019.html

Więcej informacji na stronie ARiMR oraz pod numerem tel. Biura Powiatowego w Nowym Sączu (18 440 88 97).

Kalendarz wydarzeń

W KRAJ PIWNICZNA
Facebook
Znad Popradu
BASEN NA RADWANOWIE
Miasta Partnerskie

Na skróty: