INFORMACJA Burmistrza Piwnicznej-Zdroju dot. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

INFORMACJA

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju Informuje, że w dniu 22 października 2020 r. na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Piwnicznej-Zdroju wywieszone zostaną wykazy nieruchomości, stanowiących własność Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, przeznaczonych do:

  • Sprzedaży w trybie bezprzetargowym; nieruchomość zabudowana (budynek gospodarczy) oznaczona nr ewidencyjnym 4829/2 o pow. 0,0764 ha położona w Piwnicznej-Zdroju na poprawę warunków zagospodarowania zabudowanej nieruchomości sąsiedniej,
  • Sprzedaż w trybie przetargowym: działka ewidencyjna nr 3703/12 o pow.0,0466 ha, 3703/13 o pow.0,0303 ha w Piwnicznej-Zdroju, dz.nr 4697/4 o pow.0,0100 ha w Łomnicy Zdroju.

Szczegółowe informacje o przedmiotowych nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Piwnicznej-Zdroju, Rynek 20 lub tel. pod nr 18 4464043 wew.41

Kalendarz wydarzeń

W KRAJ PIWNICZNA
Facebook
Znad Popradu
Miasta Partnerskie

Na skróty: