Informacja Burmistrza Piwnicznej-Zdroju dot. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i użyczenia

I N F O R M A C J A

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju Informuje, że w dniu 8 sierpnia 2019 r. na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Piwnicznej- Zdroju wywieszone zostaną wykazy nieruchomości, stanowiących własność Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój, przeznaczonych do:

  • Sprzedaży w trybie przetargu; nieruchomość oznaczona nr ewidencyjnym 142/4 o pow. 0,1878 ha położona w Zubrzyku przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę produkcyjno-usługową,
  • Użyczenia: działka ewidencyjna nr 21 w części o pow. ok. 1,73 ha położona w Wierchomli Wielkiej

Szczegółowe informacje o przedmiotowych nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Piwnicznej Zdroju, Rynek 20 lub tel. pod nr 18 4464 043 wew.41

Kalendarz wydarzeń

Rozkład jazdy pociągów 01.09.2019 - 19.09.2019
W KRAJ PIWNICZNA
Facebook
Znad Popradu
BASEN NA RADWANOWIE
Miasta Partnerskie

Na skróty: