Informacja Burmistrza Piwnicznej-Zdroju dot. wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

BURMISTRZ PIWNICZNEJ - ZDROJU

Informuje, że w dniu 18 lutego 2020 r. na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Piwnicznej- Zdroju wywieszone zostaną wykazy nieruchomości, stanowiących własność Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój, przeznaczonych do:

  • Wydzierżawienia: części działki ewid.nr 107 w Wierchomli Wielkiej i część działki ewid.nr 145 w Zubrzyku.

Kalendarz wydarzeń

11
Rozkład jazdy pociągów 01.09.2019 - 19.09.2019
W KRAJ PIWNICZNA
Facebook
Znad Popradu
BASEN NA RADWANOWIE
Miasta Partnerskie

Na skróty: