Informacja Burmistrza Piwnicznej – Zdroju dot. ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

 

Informacja Burmistrza Piwnicznej – Zdroju

dotycząca ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.

 

Burmistrz Piwnicznej – Zdroju informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 poz. 238) osoby świadczące usługi hotelarskie w innych obiektach niż obiekty hotelarskie zobowiązane są przed rozpoczęciem działalności zgłosić taki obiekt do ewidencji prowadzonej w gminie właściwej ze względu na miejsce położenia obiektu.

Obowiązek ten dotyczy wszystkich, którzy świadczą usługi hotelarskie w obiektach, które nie są obiektami hotelarskimi. Zgodnie z ustawą usługi hotelarskie to: krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych, wynajmowanie przez rolników pokoi i miejsc na gospodarstwach rolnych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych. Ewidencja ta nie obejmuje następujących obiektów: hoteli, moteli, pensjonatów (co najmniej 7 pokoi i całodzienne wyżywienie), kempingów, domów wycieczkowych, schronisk młodzieżowych.

W związku z powyższym wszyscy przedsiębiorcy i właściciele proszeni są o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój.

Obiekty, które zostaną wpisane do ewidencji otrzymają rekomendację Burmistrza, możliwość bezpłatnego umieszczenia oferty swojej działalności wraz z opisem i zdjęciem na stronie internetowej www.piwniczna.pl oraz szansę na promowanie obiektu w publikacjach wydawanych przez Urząd Miejski w Piwnicznej – Zdroju. Ponadto w 2020 roku planuje się oznakowanie wszystkich obiektów poprzez wyposażenie ich w ujednolicone tabliczki informacyjne.

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji wraz z kartą informacyjną obiektu można pobrać w Urzędzie Miejskim w Piwnicznej – Zdroju w pokoju 17 lub na stronie internetowej www.piwniczna.pl. Wszelkie informacje pod numerem telefonu (18) 446 40 43 wewn. 42.

KLIKNIJ -> Zgłoszenie obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój.

Kalendarz wydarzeń

11
Rozkład jazdy pociągów 01.09.2019 - 19.09.2019
W KRAJ PIWNICZNA
Facebook
Znad Popradu
BASEN NA RADWANOWIE
Miasta Partnerskie

Na skróty: