Harmonogram zebrań ogólnych w osiedlach i sołectwach Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój. Aktualizacja z dnia 25.11.2019 r.

Szanowni Państwo – mieszkańcy osiedli i wsi

Zarządy osiedli, sołtysi i burmistrz  

zapraszają na zebrania ogólne

 

Proponowany porządek zebrań:

1. Informacja o realizacji zadań osiedla/sołectwa;

2. Prezentacja projektu budżetu na 2020 rok;

3. Informacja burmistrza o realizacji zadań inwestycyjnych oraz o przebiegu budżetu roku 2019;

4. Wnioski, zapytania, dyskusja.

ponadto na zaproszenie burmistrza

5. Wystąpienie przedstawiciela Inicjatora Referendum Lokalnego w sprawie odwołania Burmistrza Piwnicznej-Zdroju przed upływem kadencji

 

Zwołane zebrania

osiedle/sołectwo

termin/miejsce

przewodniczący/sołtys

ZDROJOWE

15.11.2019 piątek, godz.  17:00

Dom Wczas. Dziecięcych ul. Zdrojowa

(wyjątkowo zebrania połączone)

Stanisława Szkaradek

ZAWODZIE

Marcin Kumorek

MIASTO

17.11.2019 niedziela, godz.  11:00

MGOK - Rynek 11

Maria Kulig

MŁODÓW

17.11.2019 niedziela, godz. 17:00

Świetlica „Młodowianka”

Andrzej Jamrozowicz

WIERCHOMLA

24.11.2019 niedziela, godz. 11:15

Szkoła Podstawowa

Wiesław Keklak

CZERCZ

24.11.2019 niedziela, godz. 13:30

Świetlica "Czercz" - ul. Szczawnicka

Tadeusz Gumulak

GŁĘBOKIE

24.11.2019 niedziela, godz. 16:00

Remiza OSP - Głębokie

Beata Łomnicka

BOROWNICE

30.11.2019 sobota, godz. 15:00

Pensjonat PP. Dudziaków - ul. Krakowska

Kazimiera Sikorska

MAJERZ

01.12.2019 niedziela, godz. 15:00

Pensjonat "Majerzanka" - Zagrody

Sławomir Wójtowicz

(porządek poniżej)

HANUSZÓW

01.12.2019 niedziela, godz. 16:00

DW "ORLĘTA" ul. Gąsiorowskiego

Maria Piwowar

KOKUSZKA

08.12.2019 niedziela, godz. 14:30

Szkoła Podstawowa

Janina Gardoń

 

ZARZĄD

OSIEDLA MAJERZ

Z A P R A S Z A

MIESZKAŃCÓW

NA ZEBRANIE OGÓLNE

W NIEDZIELĘ 01.12.2019 R. - GODZ. 15:00

W SALI RESTAURACJI „MAJERZANKA”

Proponowany porządek obrad:

1. Informacja zarządu o realizacji zadań osiedla.

2. Wystąpienie burmistrza w sprawie:

a. Projektu budżetu na 2020 rok.

b. Realizacji zadań inwestycyjnych oraz o przebiegu realizacji budżetu w roku bieżącym.

3. Wystąpienie radnego Jana Toczka.

4. Wystąpienie Komitetu Referendalnego.

5. Wolne wnioski i pytania.

6. Zakończenie zebrania.

Przewodniczący

Zarządu Osiedla Majerz

Sławomir Wójtowicz

 

Kalendarz wydarzeń

BASEN NA RADWANOWIE
W KRAJ PIWNICZNA
Facebook
Znad Popradu
Miasta Partnerskie

Na skróty: