Gospodarka Odpadami

GOSPODARKA ODPADAMI

MIASTO I GMINA PIWNICZNA - ZDRÓJ

Niniejszym podajemy informacje wynikające z art. 3, ust.2, pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2016r )

 1. Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój jest: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej – Zdroju ul. Krakowska 26, 33-350 Piwniczna - Zdrój
 1. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (firmy, przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, sklepy, szkoły itp.) zobowiązane są do zawarcia umowy na wywóz odpadów komunalnych z jedną
  z firm wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej dla Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój wymienionych poniżej:
 • „SUEZ Małopolska” Sp. z o.o. Oddział Nowy Sącz, ul. Jana Pawła II 37, 33-300 Nowy Sącz
 • „SURPAP” s.c. Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi, ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz
 • „NOVA” Sp. z o.o. ul. Śniadeckich 14, 33-300 Nowy Sącz
 • „EMPOL” Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych , os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa.
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk, Wola Jachowa 94A, 26-008 Górno
 • A.S.A Eko Polska Sp. z o.o. ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze
 • EKO-Energia” Sp. z o.o.  Powroźnik 96, 33-370 Muszyna

Odpady komunalne od podmiotów (właścicieli nieruchomości niezamieszkałych) z terenu Piwnicznej – Zdroju odbierać może również: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Krakowska 26, 33-350 Piwniczna-Zdrój.

 1. Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, przy ul. Krakowskiej 26 w Piwnicznej – Zdroju, przyjmujący odpady w godzinach 7.00-15 00
 2. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane są bezpłatnie, dwa razy w roku podczas zbiórki objazdowej od mieszkańców, w systemie „u źródła” oraz przyjmowane w Gminnym Punkcie Zbierania Odpadów Komunalnych zgodnie z Uchwałą Rady XXXII/203/16 z dnia 29 grudnia 2016r.;
 • w godzinach pracy punktu. tj. czwartki i piątki w dni robocze w godzinach 8:00-15:00

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można zostawić w sklepach RTV AGD przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju.

Uwaga: Sprzęt elektroniczny dostarczany na Gminny Punkt Zbiórki powinien być kompletny. Niedopuszczalne jest dostarczanie rozmontowanego sprzętu RTV i AGD.

Odpady zielone powinny być gromadzone oddzielni etj. osobno liście i trawa, osobno gałęzie i kora.

 

Numeru rachunku bankowego na który należy wpłacać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z powyższym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na rachunek bankowy o numerze: 22 8813 0004 2001 0000 7100 0042

 

POBIERZ:

UCHWAŁY:

Kalendarz wydarzeń

Zimowe utrzymanie dróg 2019/2020
Harmonogram wywozu odpadów na 2020 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
Rozkład jazdy pociągów 01.09.2019 - 19.09.2019
Miasta Partnerskie
Piwniczna-Zdrój Pięknieje
Facebook
Znad Popradu

Na skróty: