Cała Małopolska uczestniczy w Sportowym Turnieju Miast i Gmin – 2020. 63-lata Małopolskiego TKKF

Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój uczestniczy  w XXVI Sportowym Turnieju Miast i Gmin, który na terenie całego kraju, w tym także w miastach i gminach województwa małopolskiego zostanie rozegrany w dwóch terminach: 14-20 września 2020 i 1-7 października 2020 roku ( termin do wyboru ) w ramach XII Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. Głównym organizatorem Turnieju jest Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich przy finansowym wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Te nowe terminy wynikają z wprowadzenia na terenie całej  Polski stan epidemii.

W województwie małopolskim ta największa masowa impreza sportowo – rekreacyjna promująca zdrowy, aktywny ruchowo styl życia od dzieciństwa do późnej starości. Funkcję jej Koordynatora powierzono Zarządowi Wojewódzkiemu Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej oraz specjalnie w tym celu powołanej Komisji .

Szczegółowe zasady organizacyjno – programowe tegorocznej edycji Turnieju określa załączony regulamin, zamieszczony także na stronie internetowej Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich:  www.federacja.com.pl

Dariusz Chorużyk
Burmistrz Piwnicznej-Zdroju

Pobierz:

Kalendarz wydarzeń

BASEN NA RADWANOWIE
W KRAJ PIWNICZNA
Facebook
Znad Popradu
Miasta Partnerskie

Na skróty: