Akty prawne

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju informuje, iż od dnia 24.05.2018 r. obowiązywać będzie nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Krakowie decyzją KR.RET.070.144.2018.

Pobierz:

Kalendarz wydarzeń

Na skróty: