Aktualności MKRPA w Piwnicznej-Zdroju

[2019.12.09] Ogłoszenie dot. zgłaszania zadań do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. - przedłużony termin składania wniosków

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju i Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piwnicznej-Zdroju informują o przedłużeniu terminu zgłaszania zadań do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.

Wnioski należy składać w terminie do 20 grudnia 2019 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju pok. 15 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Zasady oraz tryb składania i rozpatrywania wniosków, a także wzory dokumentów określa Zarządzenie nr OA-209/2019 Burmistrza Piwnicznej-Zdroju z dnia 31 października 2019 r.

Do pobrania:

Kalendarz wydarzeń

Zimowe utrzymanie dróg 2019/2020
Harmonogram wywozu odpadów na 2020 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
Rozkład jazdy pociągów 01.09.2019 - 19.09.2019
Miasta Partnerskie
Piwniczna-Zdrój Pięknieje
Facebook
Znad Popradu

Na skróty: