Aktualności MKRPA w Piwnicznej-Zdroju

[2020.03.20] OGŁOSZENIE Burmistrza i MKRPA w Piwnicznej-Zdroju dot. zgłaszania zadań do realizacji na 2020 rok

OGŁOSZENIE

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju i Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piwnicznej-Zdroju zapraszają instytucje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe do zgłaszania zadań do realizacji w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.

Wnioski należy składać w terminie do 15 kwietnia 2020 r.

W związku z panującą obecnie sytuacją wnioski należy przekazywać drogą elektroniczną na adres: gmina@piwniczna.pl

Zasady oraz tryb składania i rozpatrywania wniosków, a także wzory dokumentów określa Zarządzenie nr OA-209/2019 Burmistrza Piwnicznej-Zdroju z dnia 31 października 2019 r.

Do pobrania:

 

[2019.12.09] Ogłoszenie dot. zgłaszania zadań do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. - przedłużony termin składania wniosków

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju i Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piwnicznej-Zdroju informują o przedłużeniu terminu zgłaszania zadań do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.

Wnioski należy składać w terminie do 20 grudnia 2019 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju pok. 15 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Zasady oraz tryb składania i rozpatrywania wniosków, a także wzory dokumentów określa Zarządzenie nr OA-209/2019 Burmistrza Piwnicznej-Zdroju z dnia 31 października 2019 r.

Do pobrania:

Kalendarz wydarzeń

Na skróty: